Om nätverket

Föreningen Skinnskattebergs FöretagsNätverk är ett nätverk av företagare i kommun Skinnskatteberg och träffas fyra till sex gånger om året.
Nätverket är ett initiativ av flera företagare som startade i 2010.
Det är en ideell förening som påverkar näringslivets utveckling i regionen. Kommunen är på olika sätt en viktig samarbetspartner.

Syftet med nätverket är :
Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde företagaren/företaget
Fungera som forum för utbyte av kunnande och information
Påverka den lokala utvecklingen av kommunikationer, service och andra förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv
Företräda medlemmars intressen gentemot kommunala, regionala och statliga organ samt andra som påverkar näringslivet utveckling i regionen.

Våra medlemmar är startande och mer erfarna företagare, de som funderar över att starta eget och personer i ledande befattningar inom bolag i olika storlekar och branscher.
Kommunens Näringslivsenhet är involverad och en uppskattat samarbetspartner.
Tillsammans skapar vi affärer, nya kontakter, ökad kompetens och förståelse för olika roller och funktioner.
Varje år arrangerar vi 4 till 6 (tema)frukostar och träffar. Föreläsningar kombineras med företagsbesök, workshopar och diskussioner.

Du är varmt välkommen till vår nästa frukost!

Styrelsen Skinnskattebergs FöretagsNätverk:
Frida Sjögren - ordförande
Johan Torvaldsson - kassör
Amy Konwerski - ledamot
Barbro Wahlberg - ledamot
Marnix Bijl - ledamot

Organisationsnummer: 802461-3534 Bankgiro: 5608-4304

Samarbete