Framtiden

Hej Företagare!

För tre månader sen organiserade Skinnskattebergs Företags Nätverk en workshop ”Näringsliv & Framtiden i Skinnskatteberg”.

Styrelsen tackar alla företagare, kommunen, styrelserepresentanter, arbetsgruppen och speciellt workshopledaren Mats för en effektiv workshop laddad med energi och många bra idéer.
Gruppen diskuterade, svarade på frågor, gjorde uppdrag tillsammans och kom fram till ett antal förslag hur nätverket skulle kunna jobba mer effektiv med fokus på framtiden.

Styrelsen har haft återkoppling från arbetsgruppen och har nu tagit ett antal beslut med anledning av alla rekommendationer som kom fram under själva workshopen.
Besluten kan ni läsa här nere:

 1. Nätverket kommer att organisera ”klusterträffar”.
  Klusterarbete kan vara mer relevant och mer attraktivt för företagare i samma bransch.
  Styrelsen kan tänka sig kluster: Bygg, Tillverkning, Hantverkare, Handel, Transport, Skog, och Service/Tjänster.
  Klustret Turism är redan på gång seden ett antal år tillbaka och har haft ett antal träffar per år. Det visar sig vara effektivt och givande med att dela kunskap, delta i korta kurser och nätverkande.
  Ett ökat samarbete mellan ett antal turistföretag är kanske det största framsteget och utveckling av informationsmaterial tillsammans med kommunen.
 2. Kommunen kommer att delta i varje möte.
  Beroende på bransch och önskemål kan det vara olika representanter från kommunen så som en sektorchef, byggnadsinspektör eller kommunchefen.
  Näringslivsamordnare kommer att delta i alla träffar.
 3. Tidpunkten för branschträff kan vara frukost, lunch, kvällsmöte…….helt beroende på gruppens önskemål.
 4. Första företagsträff i nya formen: september 2020 och då blir det en Byggträff.
  Det ger tid att inventera och organisera. Dessutom vill styrelsen följa folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Corona/Covid-19 situationen.
 5. Nätverket ska behålla namnet Skinnskattebergs Företags Nätverk.
  Det säger precis vad det är.
 6. Nätverket får en ny logotyp.
 7. Styrelsen föreslår 3 olika arbetsgrupper med deltagande från styrelsen och medlemmar för att förbättra kvalitén och fördela arbete på ett bättre sätt:
  1. Kommunikation
  2. Framtiden/arbetssätt
  3. Ekonomi
 8. Skinnskattebergs Företags Nätverks Årsmöte 2020 är planerat som företagsfrukost
  onsdag 14 oktober 2020, Kl. 07:30 , Allaktivitetshuset Riddarhyttan.

Med vänliga hälsningar / Kind regards,
Styrelsen Skinnskattebergs Företags Nätverk